Home

Hartelijk welkom op mijn website voor remedial teaching en leerlingbegeleiding

  • Leerlingbegeleiding op de basisschool voor kinderen met ‘special needs’ in iedere bouw. Begeleiding binnen en buiten de groep van alle vormen van onderwijszorgarrangementen Zo nodig begeleiding van individuele leerlijnen op basis van een ontwikkelingsperspectief. Passend Onderwijs en deskundigheidsbevordering vanuit Handelingsgericht werken. Ervaring met begeleiding spraak-taal problematiek. Lees meer…
  • Rekenbehandeling: rekenbegeleiding in alle fasen van het protocol ERWD primair onderwijs, ortho-didactisch onderzoek naar oorzaak ernstige rekenproblemen en mogelijke dyscalculie, samenwerking met GZ-psycholoog, indien diagnostiek op mogelijke dyscalculie nodig is. Lees meer…
  • Remedial teaching taal en rekenen: ook voorbereiding op eindtoetsen CITO. Lees meer…

mail info@beurskensonderwijsenzorg.nl | enlightenedVan Beuningenstraat 18A, 1051 XE Amsterdam | yes 020-6840741

Recent Posts